Irecover

Monteret med ombukket aluminiumsbakke med påsat akrylbogstaver med fremadrettet lys.